Bankia Inici
< Arrere Notícies
Bankia intensifica la seua aposta pels autònoms en augmentar les seues opcions de no pagar comissions (26-01-2015)
 
  • El Programa Sense Comissions per a autònoms eximeix del pagament de les principals despeses en comptes a la vista, targetes estàndard, ingressos de xecs, transferències nacionals i en l'oficina internet empreses
  • I tot això aplicat no només als serveis vinculats a l'activitat empresarial del client, sinó també als relatius de la seua activitat particular

26/01/2015. Bankia ha donat un nou pas en la seua aposta pels autònoms, considerada clau en l'estratègia de l'entitat, i ha augmentat les opcions que té este col·lectiu de clients de no pagar les comissions bancàries més habituals.

L'entitat ha flexibilitzat les possibilitats amb què entrar a formar part del Programa Sense Comissions per a autònoms. Així, ha reduït determinades quanties mínimes de facturació exigida fins ara en alguns serveis i ha sumat altres opcions per beneficiar-se de l'exempció de comissions.

Després d'estos canvis, per entrar en el Programa Sense Comissions per a autònoms només cal que el client tingui domiciliats els seus impostos o assegurances socials i que compti amb dos de les següents opcions:

  • Tenir un TPV de Bankia amb una facturació de 500 euros mensuals, enfront dels 1.000 euros que calien amb anterioritat
  • Contractar el servei de pagament de nòmines
  • Ser titular d'una targeta de crèdit (realitzant una operació al mes o 12 a l'any)
  • Tenir contractades assegurances amb una prima conjunta anual de 500 euros, enfront dels 1.000 que s'exigia prèviament
  • Domiciliar la PAC
  • Comptar amb finançament empresarial per import igual o superior a 15.000 euros
  • Ser titular de plans de pensions amb un saldo a partir de 3.000 euros o amb aportacions de 360 euros anuals
  • Comptar amb recursos en productes d'estalvi per un import superior a 30.000 euros. I, com a novetat, en cas que la quantia en recursos iguali o superi els 75.000 euros, ja no farà falta complir un altre recurs dels anteriorment citats.

Una vegada que s'entra a formar part del Programa Sense Comissions, l'autònom queda eximit del pagament de comissions de manteniment i administració en tots els seus comptes a la vista, en les targetes de dèbit i crèdit estàndard, en els ingressos de xecs, en transferències nacionals i en l'oficina internet empreses.

I tot això aplicat no només per als serveis vinculats a la seua activitat empresarial, sinó també per als relatius a la seua activitat particular. Així, per exemple, no pagarà comissions ni en els comptes del seu negoci ni en els comptes personals.

CrediTPV

A més del Programa Sense Comissions, Bankia compta amb un ampli ventall de productes i serveis pensats per a l'autònom. Entre ells, es troba el CrediTPV, un innovador producte de finançament instantani associat al terminal punt de venda. El servei està a disposició d'aquells clients que disposen de TPV amb l'entitat i els permet finançar-se a curt termini i de manera immediata per cobrir les necessitats diàries del seu negoci.

El CrediTPV és una línia de crèdit preconcedit cuyo risc està vinculat a la facturació realitzada en el terminal i que permet al client disposar de crèdit a l'instant.

L'import del finançament oscil·la entre 1.000 euros i 30.000 euros, en funció de la facturació realitzada, i té un termini de venciment de fins a 12 mesos. El client pot realitzar tantes disposicions com necessiti sempre que no superi l'import màxim assignat. La formalització es pot efectuar durant les 24 hores del dia, ja que es realitza des del mateix TPV.

Un altre dels serveis a destacar per als autònoms és el finançament del pagament d'impostos a un termini de tres mesos sense interessos. Amb la contractació de la Targeta Pagament Fàcil, estos clients només han d'abonar una comissió de nou euros per operació, independentment de l'import finançat.

L'alta de la Targeta Pagament Fàcil és gratuïta i la seua renovació tampoc no té cost sempre que s'hagi realitzat una operació durant l'any anterior o se sigui titular d'una altra targeta de l'entitat.

Bankia s'ha marcat com un dels seus principals objectius convertir-se en referència per als comerços, autònoms, pimes i empreses espanyoles, un segment considerat estratègic pel banc.

Per fer-ho, l'entitat ha implantat un model de gestió especialitzada dirigit a estos col·lectius de clients, basat en l'assessorament especialitzat i en la proximitat. Amb esta finalitat, Bankia ha designat en totes les seues oficines un gestor específic per a autònoms, qui en tot moment tenen identificat al seu interlocutor en l'entitat.

A més, l'entitat té com a prioritat atendre al finançament que necessita el món empresarial. En esta línia d'actuació, Bankia va concedir durant el passat any a grans empreses, pimes, comerços i autònoms finançament per més de 12.000 milions d'euros, cosa que suposa el 81% del nou crèdit concedit per l'entitat en l'exercici, i que va ascendir a a prop de 15.000 milions d'euros.

 

902 2 4 6 8 10
© Bankia, SA 2013. Espanya.
Tots els drets reservats.